پرش به


بردهای مبتنی بر ARM


زیر انجمن ها

raspberry pi

گفتگو و ارائه ی هرگونه سوال در مورد بردهای raspbery

  • 0 موضوع
  • 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

Orange Pi


  1. Orange Pi Lite,
  2. Orange Pi Zero,
  3. Orange Pi One

آموزش ها و سوالات مربوط به بردهای Orange Pi

  • 0 موضوع
  • 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست